Skip to content

23 april 2022 Studiedag Contractenrecht

Op zaterdag 23 april 2022 verzorg ik in Utrecht voor EBTV (www.ebtv.nl) weer de studiedag ‘Contractenrecht’ voor beëdigde tolken en vertalers. In deze cursus Contractenrecht wordt op inleidende wijze aandacht besteed aan de onderwerpen die in het contractenrecht, ook wel overeenkomstenrecht genoemd, van belang zijn, zoals de totstandkoming, inhoud en (niet-)nakoming van overeenkomsten. De cursus Contractenrecht beoogt de deelnemers op een praktische wijze vertrouwd te maken met de hoofdlijnen en basisbegrippen van het Nederlandse contractenrecht. Ook belangstellenden die geen tolk of vertaler zijn, kunnen zich voor deze studiedag inschrijven. Indien u denkt dat het ook voor u of voor de medewerkers van uw organisatie nuttig is om zich hierin te verdiepen, neemt u dan contact met mij op.

Back To Top