Skip to content

Wat geldt er als er geen testament is?

Als er geen testament is dan geldt het wettelijke erfrecht. Dit heet het wettelijke versterferfrecht.

Als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan is de langstlevende partner op grond van de wet erfgenaam. Zijn er ook kinderen dan is de partner tezamen met de kinderen erfgenaam. De kinderen hebben recht op het zogeheten kindsdeel. In de wet is de term kindsdeel niet opgenomen, in de wet is het versterferfrecht genoemd.

Als er geen partner of kinderen zijn dan worden de ouders, broers of zussen of verder in lijn erfgenaam.

Hebt u vragen over het wettelijke versterferfrecht, neem dan contact met mij op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

Waar kan ik u mee helpen?

Formulier

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-240 08 06 of mij een e-mail sturen via info@vandegraafadvocatuur.nl.

Waar kan ik u mee helpen?

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-240 08 06 of mij een e-mail sturen:
info@vandegraafadvocatuur.nl.

Formulier

Back To Top