Skip to content

U bent erfgenaam.
Wat moet u met de erfenis doen?

Als u erfgenaam bent in een erfenis kunt u de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Wat is verwerpen?

Als u verwerpt wenst u de nalatenschap niet. Dit kan zijn omdat de nalatenschap negatief is: er zijn meer schulden dan baten.

Wat is verwerpen?

Als u verwerpt wenst u de nalatenschap niet. Dit kan zijn omdat de nalatenschap negatief is: er zijn meer schulden dan baten.

verwerpen

Wat is beneficiaire aanvaarding?

Weet u niet of er meer schulden dan baten zijn, dan is het verstandig om beneficiair te aanvaarden. U aanvaardt de nalatenschap dan onder de voorwaarde dat er meer baten dan schulden zijn. Mocht het zo zijn dat er uiteindelijk meer schulden zouden zijn dan baten, dan bent u hiervoor bij beneficiaire aanvaarding niet met uw privévermogen aansprakelijk.

Wat is zuiver aanvaarden?

Zuiver aanvaarden houdt in dat u de nalatenschap zonder voorbehoud aanvaardt. U accepteert alle bezittingen en schulden. U bent met uw privé-vermogen aansprakelijk als er meer schulden dan bezittingen zijn.

Stel uw vraag

Zuiver aanvaarden: Wet bescherming erfgenamen

Per 1 september 2016 is de Wet Bescherming Erfgenamen van kracht. Vóór 1 september 2016 leidden sommige handelingen automatisch tot zuiver aanvaarden. Bijvoorbeeld door spullen in het huis van de overledene op te ruimen, juwelen veilig te stellen of rekeningen te betalen.

Met de wetswijziging leiden dit soort handelingen niet meer automatisch tot zuiver aanvaarden van de nalatenschap. Dat is pas het geval als u goederen verkoopt of op een andere manier onttrekt aan schuldeisers.

Hebt u een erfenis zuiver aanvaard en is er een onverwachte schuld? Dan kunt u de kantonrechter verzoeken de erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden. Let op: dit moet binnen drie maanden na ontdekking van de betreffende schuld gebeuren!

Als de nalatenschap al vereffend of verdeeld is en er is een onverwachte schuld, dan bent u daar niet met uw privé-vermogen voor aansprakelijk. Alleen wat u geërfd hebt, moet u terugbetalen. Ook hiervoor moet u binnen drie maanden na ontdekking naar de kantonrechter.

Let op! Niet iedere schuld waarmee u niet bekend was, geldt als een onverwachte schuld. U hebt zelf een onderzoeksplicht. Bijvoorbeeld als er woning tot de nalatenschap behoort waarvan de hypotheekschuld hoger is dan de verkoopopbrengst geldt deze hypotheekschuld niet als een onverwachte schuld. Ook belastingschulden of overbedelingschulden aan kinderen uit de nalatenschap van de eerder overleden partner gelden niet als onverwachte schulden.

Als u hierover vragen hebt, neem dan contact met mij op.

Waar kan ik u mee helpen?

Formulier

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-240 08 06 of mij een e-mail sturen via info@vandegraafadvocatuur.nl.

Waar kan ik u mee helpen?

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-240 08 06 of mij een e-mail sturen:
info@vandegraafadvocatuur.nl.

Formulier

Back To Top