Skip to content

Welke afspraken kunt u maken?

Als u gaat scheiden, dient u samen een financiële regeling af te spreken voor de kosten van verzorging en opvoeding van uw kinderen. U kunt een regeling treffen die erop neerkomt dat de ene ouder kinderalimentatie aan de andere ouder betaalt. De ouder die de alimentatie ontvangt, voldoet hieruit de kosten van de kinderen. Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van rechterlijke maatstaven, de zogenaamde Trema-normen.

U kunt er in overleg ook voor kiezen om een zogenaamde kinderrekening te openen. Op deze rekening voldoet u ieder naar rato van inkomen een bedrag. U maakt afspraken over de uitgaven die van de kinderrekening worden gedaan. De ervaring leert dat een kinderrekening alleen succesvol is indien ouders goed communiceren.

Indien u in onderling overleg tot afspraken over de kosten van de kinderen kunt komen, legt u deze vast in het ouderschapsplan. Komt u er onderling niet uit, dan kan de rechter een beslissing nemen aan de hand van de geldende normen.

Hoe lang duurt kinderalimentatie?

De alimentatieverplichting geldt tot het kind 21 jaar is. Als kinderen tussen de 18 en 21 zelf inkomen verwerven, kan dat invloed hebben op het bedrag dat voor hen betaald moet worden. Mocht u vragen hebben over de kinderalimentatie, neem dan gerust contact met mij op.

Hoe lang duurt kinderalimentatie?

De alimentatieverplichting geldt tot het kind 21 jaar is. Als kinderen tussen de 18 en 21 zelf inkomen verwerven, kan dat invloed hebben op het bedrag dat voor hen betaald moet worden. Mocht u vragen hebben over de kinderalimentatie, neem dan gerust contact met mij op.

kinderalimentatie 2

Waar kan ik u mee helpen?

Formulier

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-240 08 06 of mij een e-mail sturen via info@vandegraafadvocatuur.nl.

Waar kan ik u mee helpen?

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-240 08 06 of mij een e-mail sturen:
info@vandegraafadvocatuur.nl.

Formulier

Back To Top