Skip to content

Waar moet u rekening mee houden bij het aangaan van een contract?

In het dagelijks leven sluiten we voortdurend overeenkomsten. Een overeenkomst -ook wel contract genoemd- is een afspraak tussen twee of meer (rechts)personen. Voor de totstandkoming van overeenkomsten is in beginsel geen vorm vereist. Slechts in sommige gevallen zal een schriftelijke overeenkomst wettelijk verplicht zijn. In beginsel is een mondelinge overeenkomst niet minder geldig. Al bij de totstandkoming van een overeenkomst kunnen diverse vragen een rol spelen. Welke rechten en verplichtingen worden precies overeengekomen? Wie zijn precies de contractspartijen? Wat is de duur van de overeenkomst? Worden algemene voorwaarden van toepassing verklaard? Zijn er wettelijke beperkingen? Iedere overeenkomst is dan ook maatwerk, geen enkele situatie is gelijk.

U kunt mij terecht voor het beoordelen en opstellen van diverse (handels)contracten, zoals:

  • Koopovereenkomsten
  • Dienstverleningsovereenkomsten
  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Overeenkomsten van opdracht
  • Overeenkomsten van geldlening
  • Algemene voorwaarden
  • Vaststellingsovereenkomsten

Wilt u een (handels)contract door mij laten beoordelen of opstellen, neem dan contact met mij op.

Uw contractspartij komt de overeenkomst niet na. Wat kunt u doen?

Eenmaal aangegane overeenkomsten worden niet altijd tijdig of deugdelijk nagekomen. Er kunnen allerlei problemen ontstaan in de uitleg of uitvoering (nakoming). Soms hebben die te maken met het aangaan van de overeenkomst, doordat er misverstanden in het spel zijn of vals spel. Dan komen de thema’s dwaling, bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden om de hoek kijken. Soms heeft de niet-nakoming te maken met onwil of onmacht, of wordt er – ondanks dat wel overeenstemming bestond – niet volgens afspraak nagekomen. Wanneer uw contractspartij zijn verplichtingen niet of niet juist nakomt, kunt u verschillende acties ondernemen: u kunt nakoming eisen, schadevergoeding eisen, uw eigen verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst ontbinden. Ook daarbij kunnen allerlei complicaties komen kijken. Procedures en geschillen draaien dan ook vaak om de vraag of er nu wel of niet juist (en tijdig) is nagekomen, en voor wiens rekening en risico (de gevolgen van) niet-nakoming zijn.

Heeft u met uw contractpartner een geschil over de inhoud, uitleg en/of uitvoering van de overeenkomst, neem dan contact met mij op.

Uw contractspartij komt de overeenkomst niet na. Wat kunt u doen?

Eenmaal aangegane overeenkomsten worden niet altijd tijdig of deugdelijk nagekomen. Er kunnen allerlei problemen ontstaan in de uitleg of uitvoering (nakoming). Soms hebben die te maken met het aangaan van de overeenkomst, doordat er misverstanden in het spel zijn of vals spel. Dan komen de thema’s dwaling, bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden om de hoek kijken. Soms heeft de niet-nakoming te maken met onwil of onmacht, of wordt er – ondanks dat wel overeenstemming bestond – niet volgens afspraak nagekomen. Wanneer uw contractspartij zijn verplichtingen niet of niet juist nakomt, kunt u verschillende acties ondernemen: u kunt nakoming eisen, schadevergoeding eisen, uw eigen verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst ontbinden. Ook daarbij kunnen allerlei complicaties komen kijken. Procedures en geschillen draaien dan ook vaak om de vraag of er nu wel of niet juist (en tijdig) is nagekomen, en voor wiens rekening en risico (de gevolgen van) niet-nakoming zijn.

Heeft u met uw contractpartner een geschil over de inhoud, uitleg en/of uitvoering van de overeenkomst, neem dan contact met mij op.

contracten Contracten

Waar kan ik u mee helpen?

Formulier

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-299 61 88 of mij een e-mail sturen via info@vandegraafadvocatuur.nl.

Waar kan ik u mee helpen?

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-299 61 88 of mij een e-mail sturen:
info@vandegraafadvocatuur.nl.

Formulier

Back To Top