Skip to content

Wat is conservatoir beslag?

Conservatoir beslag is beslag dat door de deurwaarder op goederen -bijvoorbeeld een auto, woning of bankrekening- van een schuldenaar wordt gelegd voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Hiermee wordt voorkomen dat de betreffende goederen tijdens de procedure door de schuldenaar worden ‘weggemaakt’ en daarop uiteindelijk geen verhaal meer mogelijk zou zijn. De goederen waarop conservatoir beslag wordt gelegd worden dus bewaard totdat de rechter door middel van een vonnis duidelijk heeft gemaakt wat er met dat betreffende goed moet gebeuren. Indien u door de deurwaarder conservatoir beslag wilt laten leggen, kan ik voor u bij de Rechtbank een verzoek indienen om dit beslag te mogen leggen. In het algemeen geeft de rechter vrij snel toestemming om bij een schuldenaar conservatoir beslag te leggen.

Wilt u een procedure starten en voorafgaand conservatoir beslag laten leggen, neem dan contact met mij op.

Er is ten laste van u conservatoir beslag gelegd. Wat kunt u doen?

Als u zelf geconfronteerd wordt met een conservatoir beslag -bijvoorbeeld op uw woning of bankrekening- dan heeft u in beginsel twee mogelijkheden. Als u geen last heeft van het beslag -het beslag ligt bijvoorbeeld op uw woning en u bent niet van plan om de woning op korte termijn te verkopen- dan kunt u gewoon de uitkomst van de procedure afwachten. De rechter zal dan uiteindelijk beslissen of het beslag al dan niet terecht is gelegd. Wanneer u wel last heeft van het beslag -er is bijvoorbeeld beslag op uw bankrekening of salaris beslag gelegd- dan kunt u een kort geding starten om het beslag op korte termijn opgeheven te krijgen. U zult dan moeten bewijzen dat de vordering van de beslaglegger niet bestaat of ondeugdelijk is.

Heeft u vragen over een ten laste van u gelegd beslag of wilt u advies over de mogelijkheden om van het beslag af te komen, neem dan contact met mij op.

Er is ten laste van u conservatoir beslag gelegd. Wat kunt u doen?

Als u zelf geconfronteerd wordt met een conservatoir beslag -bijvoorbeeld op uw woning of bankrekening- dan heeft u in beginsel twee mogelijkheden. Als u geen last heeft van het beslag -het beslag ligt bijvoorbeeld op uw woning en u bent niet van plan om de woning op korte termijn te verkopen- dan kunt u gewoon de uitkomst van de procedure afwachten. De rechter zal dan uiteindelijk beslissen of het beslag al dan niet terecht is gelegd. Wanneer u wel last heeft van het beslag -er is bijvoorbeeld beslag op uw bankrekening of salaris beslag gelegd- dan kunt u een kort geding starten om het beslag op korte termijn opgeheven te krijgen. U zult dan moeten bewijzen dat de vordering van de beslaglegger niet bestaat of ondeugdelijk is.

Heeft u vragen over een ten laste van u gelegd beslag of wilt u advies over de mogelijkheden om van het beslag af te komen, neem dan contact met mij op.

beslag1

Wat is executoriaal beslag?

Executoriaal beslag is beslag dat door de deurwaarder op goederen -bijvoorbeeld een auto, woning of bankrekening- van een schuldenaar wordt gelegd na afloop van een gerechtelijke procedure. Heeft u de procedure tegen uw wederpartij gewonnen maar wil deze nog steeds niet betalen, dan kunt u de deurwaarder instrueren om op basis van dit vonnis executoriaal beslag te laten leggen. Op grond van de wet komen de kosten daarvan voor rekening van uw schuldenaar.

Heeft u een wederpartij die niet aan een vonnis voldoet, neem dan contact met mij op.

Wat is executoriaal beslag?

Executoriaal beslag is beslag dat door de deurwaarder op goederen -bijvoorbeeld een auto, woning of bankrekening- van een schuldenaar wordt gelegd na afloop van een gerechtelijke procedure. Heeft u de procedure tegen uw wederpartij gewonnen maar wil deze nog steeds niet betalen, dan kunt u de deurwaarder instrueren om op basis van dit vonnis executoriaal beslag te laten leggen. Op grond van de wet komen de kosten daarvan voor rekening van uw schuldenaar.

Heeft u een wederpartij die niet aan een vonnis voldoet, neem dan contact met mij op.

boedel2

Waar kan ik u mee helpen?

Formulier

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-299 61 88 of mij een e-mail sturen via info@vandegraafadvocatuur.nl.

Waar kan ik u mee helpen?

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-299 61 88 of mij een e-mail sturen:
info@vandegraafadvocatuur.nl.

Formulier

Back To Top