Skip to content

Wat is partneralimentatie?

Als u gaat scheiden, kunt u verschillende afspraken maken over partneralimentatie. U kunt afspreken dat u afziet van uw aanspraken, maar u kunt ook afspraken maken over een financiële bijdrage door de ander.

Bij het bepalen van partneralimentatie wordt gekeken naar de behoefte aan een bijdrage aan de kant van de alimentatiegerechtigde en naar de draagkracht aan de kant van de alimentatieplichtige. Om deze berekening te maken bestaan rechterlijke normen, de zogenaamde Trema-normen.

Welke afspraken kunt u maken? Hoe lang duurt partneralimentatie?

Eerst moet de behoefte van uw ex-partner worden bepaald. Deze behoeftebepaling is maatwerk en is afhankelijk van het netto-inkomen en het bestedingspatroon ten tijde van de relatie.

Vervolgens moet bekeken worden of in de behoefte ook voorzien kan worden, met andere woorden of daar voldoende draagkracht door de betaler voor is.

Welke afspraken kunt u maken? Hoe lang duurt partneralimentatie?

Eerst moet de behoefte van uw ex-partner worden bepaald. Deze behoeftebepaling is maatwerk en is afhankelijk van het netto-inkomen en het bestedingspatroon ten tijde van de relatie.

Vervolgens moet bekeken worden of in de behoefte ook voorzien kan worden, met andere woorden of daar voldoende draagkracht door de betaler voor is.

partneralimentatie

Vervolgens wordt gekeken naar de duur van de partneralimentatie. Met ingang van 1 januari 2020 is de wettelijke duur van de partneralimentatie verlaagd van 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Er is wel een vangnet voor de volgende gevallen:

  1. Gezinnen met kinderen tot 12 jaar (maximaal 12 jaar partneralimentatie);
  2. Lange huwelijken waarbij binnen 10 jaar de AOW-leeftijd wordt bereikt (maximaal 10 jaar partneralimentatie);
  3. Personen die op of voor 1 januari 1970 zijn geboren en een huwelijk hebben van 15 jaar of langer, krijgen een aanspraak van 10 jaar op alimentatie.

Deze nieuwe regeling geldt alleen voor nieuwe gevallen. In alle gevallen waar reeds alimentatie is vastgesteld geldt de oude termijn van 12 jaar. Mocht u vragen hebben over partneralimentatie, neem dan gerust contact met mij op.

Stel uw vraag

Waar kan ik u mee helpen?

Formulier

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-240 08 06 of mij een e-mail sturen via info@vandegraafadvocatuur.nl.

Back To Top