Skip to content

U hebt een geschil. Bij welke rechter kunt u een procedure beginnen?

Als u een juridisch geschil hebt waar u onderling niet uitkomt, bijvoorbeeld over de deugdelijke uitvoering van een overeenkomst, dan kunt u dit geschil aan de rechter voorleggen.

Bij geschillen met een financieel belang tot maximaal € 25.000,- kunt u uw geschil in een zogenaamde bodemprocedure voorleggen aan de Sector Kanton van de Rechtbank (Kantonrechter). De kantonrechter is ook bevoegd te oordelen over geschillen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten en consumentenkoopovereenkomsten, ongeacht de hoogte van het financieel belang. Heeft u een geschil met een financieel belang boven de € 25.000,-, dan is de Sector Civiel van de Rechtbank bevoegd.

Bodemprocedures bij de Rechtbank -en in hoger beroep bij het Gerechtshof- kunnen (zeer) lang duren. In spoedeisende gevallen waarin de uitkomst van een bodemprocedure niet kan worden afgewacht, is het daarom mogelijk in een kort geding bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te vragen. De Voorzieningenrechter treft dan een voorlopige ordemaatregel.

Heeft u een juridisch geschil waar u onderling niet uitkomt en wilt u advies over het starten van een gerechtelijke procedure, neem dan contact met mij op.

Stel uw vraag

U bent eiser of gedaagde in een procedure. Welk griffierecht moet u betalen?

Als u eiser of gedaagde bent in een procedure, bent u in beginsel griffierecht verschuldigd. Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van uw procedure. Alleen een gedaagde in een procedure bij de Kantonrechter hoeft geen griffierecht te betalen. De hoogte van de griffierechten varieert. Welk bedrag u aan griffierecht betaalt, hangt af van de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent.

Heeft u vragen over de verschuldigdheid of de hoogte van griffierecht, neem dan contact met mij op.

U bent eiser of gedaagde in een procedure. Welk griffierecht moet u betalen?

Als u eiser of gedaagde bent in een procedure, bent u in beginsel griffierecht verschuldigd. Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van uw procedure. Alleen een gedaagde in een procedure bij de Kantonrechter hoeft geen griffierecht te betalen. De hoogte van de griffierechten varieert. Welk bedrag u aan griffierecht betaalt, hangt af van de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent.

Heeft u vragen over de verschuldigdheid of de hoogte van griffierecht, neem dan contact met mij op.

contracte 1

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een vonnis?

Als u het niet eens bent met een vonnis van de Rechtbank (Sector Kanton of Sector Civiel), dan kunt u tegen het vonnis in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. De termijn voor het instellen van hoger beroep tegen een vonnis in een bodemprocedure bedraagt drie maanden; de termijn voor hoger beroep tegen een vonnis in kort geding bedraagt vier weken.

Heeft u een vonnis gekregen waar u het niet mee eens bent en wilt u advies over het eventueel instellen van hoger beroep, neem dan contact met mij op.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een vonnis?

Als u het niet eens bent met een vonnis van de Rechtbank (Sector Kanton of Sector Civiel), dan kunt u tegen het vonnis in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. De termijn voor het instellen van hoger beroep tegen een vonnis in een bodemprocedure bedraagt drie maanden; de termijn voor hoger beroep tegen een vonnis in kort geding bedraagt vier weken.

Heeft u een vonnis gekregen waar u het niet mee eens bent en wilt u advies over het eventueel instellen van hoger beroep, neem dan contact met mij op.

contraten2

Waar kan ik u mee helpen?

Formulier

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-299 61 88 of mij een e-mail sturen via info@vandegraafadvocatuur.nl.

Waar kan ik u mee helpen?

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-299 61 88 of mij een e-mail sturen:
info@vandegraafadvocatuur.nl.

Formulier

Back To Top