Skip to content

Wat dient er uiteindelijk met de erfenis te gebeuren?

Uiteindelijk zal er een verdeling van de erfenis komen. Als er geen testament is opgesteld, geldt het wettelijke versterferfrecht en gaat de verdeling automatisch.

Als u vragen hebt over de verdeling van de erfenis of deze verdeling lukt niet, neem dan contact met mij op. U kunt uw vraag natuurlijk ook per e-mail stellen.

Ik heb ruzie met mijn mede-erfgenamen. Hoe kunnen wij tot een verdeling komen?

Dit is afhankelijk waar de ruzie over gaat. Gaat dit over wat zich in de nalatenschap bevindt of de waarde van de goederen en schulden die zich in de nalatenschap bevinden en lukt het u niet om hier onderling uit te komen, dan kunt u de kantonrechter verzoeken om een boedelbeschrijving op te laten maken of bij de rechtbank vorderen een deskundige aan te wijzen die de waarde zal bepalen. Bent u er onderling wel uit wat zich in de nalatenschap bevindt en wat de waarde daarvan is, maar hebt u discussie over de verdeling, dan kunt u bij de rechtbank vorderen dat de verdeling wordt bepaald.

Ik heb ruzie met mijn mede-erfgenamen. Hoe kunnen wij tot een verdeling komen?

Dit is afhankelijk waar de ruzie over gaat. Gaat dit over wat zich in de nalatenschap bevindt of de waarde van de goederen en schulden die zich in de nalatenschap bevinden en lukt het u niet om hier onderling uit te komen, dan kunt u de kantonrechter verzoeken om een boedelbeschrijving op te laten maken of bij de rechtbank vorderen een deskundige aan te wijzen die de waarde zal bepalen. Bent u er onderling wel uit wat zich in de nalatenschap bevindt en wat de waarde daarvan is, maar hebt u discussie over de verdeling, dan kunt u bij de rechtbank vorderen dat de verdeling wordt bepaald.

notaris 1

Ik ben gepasseerd bij de verdeling van een nalatenschap, maar ben wel erfgenaam. Wat kan ik doen?

Als u door de andere erfgenamen bent gepasseerd bij de verdeling van de erfenis, dan kunt u deze verdeling door de rechter laten vernietigen. U moet dat wel doen binnen één jaar nadat u kennis hebt gekregen van deze verdeling.

Kan ik een voorschot op de nalatenschap krijgen als deze nog niet verdeeld is?

In sommige gevallen is het mogelijk om een voorschot te krijgen op de verdeling. Ik kan dit in kort geding voor u vragen als u een spoedeisend belang hebt en het erfdeel dat u zult krijgen redelijk vaststaat.

Waar kan ik u mee helpen?

Formulier

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-299 61 88 of mij een e-mail sturen via info@vandegraafadvocatuur.nl.

Waar kan ik u mee helpen?

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-299 61 88 of mij een e-mail sturen:
info@vandegraafadvocatuur.nl.

Formulier

Back To Top