Skip to content

Wat heeft de fiscus met een erfenis te maken?

Als u een erfenis krijgt, moet u er rekening mee houden dat u erfbelasting moet betalen. De erfbelasting wordt berekend over de waarde van de nalatenschap. Er bestaan verschillende vrijstellingen, dat is onder meer afhankelijk van de vraag wie de erfgenaam is en van wat er geërfd wordt. Het krijgen van een erfenis kan ook gevolgen hebben voor andere belastingen zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelasting.

Maakt het voor de fiscus uit waaruit de erfenis bestaat?

Na overlijden moet de omvang en de waarde van de nalatenschap worden vastgesteld. Dat is niet altijd eenvoudig. Vooral wanneer de nalatenschap bestaat uit meer complexe vermogensbestanddelen in de vorm van onroerend goed, aandelen of ondernemingsvermogen kunt u te maken krijgen met discussies met de fiscus over de waardering daarvan.

Maakt het voor de fiscus uit waaruit de erfenis bestaat?

Na overlijden moet de omvang en de waarde van de nalatenschap worden vastgesteld. Dat is niet altijd eenvoudig. Vooral wanneer de nalatenschap bestaat uit meer complexe vermogensbestanddelen in de vorm van onroerend goed, aandelen of ondernemingsvermogen kunt u te maken krijgen met discussies met de fiscus over de waardering daarvan.

fiscus

Als er een testament is, dan zijn de fiscale gevolgen toch vooraf bekend?

Wanneer de erflater een testament heeft laten opmaken, moet u bedenken dat elk testament maatwerk is. Dat betekent ook dat de fiscale gevolgen van testamenten sterk kunnen uiteenlopen. Dat geldt ook als specifiek gekozen is voor een bepaalde testamentvorm vanwege beoogde fiscale voordelen. Of dat in de praktijk werkt, zal pas blijken na het overlijden. Bovendien kan een testament achterhaald zijn door veranderingen in wetgeving of rechtspraak. Als een testament al langer geleden is opgemaakt, moet u extra bedacht zijn op fiscale valkuilen.

Ik heb ruzie met mijn mede-erfgenamen, daar heeft de fiscus toch niets mee te maken?

Ook als er sprake is van een conflict over de afwikkeling van een nalatenschap, is het zaak om de fiscale gevolgen goed in kaart te brengen. Bij onenigheid over de verdeling van een erfenis kan de fiscus een belemmerende factor zijn. Of een conflict tussen erfgenamen (civielrechtelijk) kan worden opgelost, wordt vaak in belangrijke mate beïnvloed door de fiscale gevolgen.

Waar kan ik u mee helpen?

Formulier

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-299 61 88 of mij een e-mail sturen via info@vandegraafadvocatuur.nl.

Waar kan ik u mee helpen?

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-299 61 88 of mij een e-mail sturen:
info@vandegraafadvocatuur.nl.

Formulier

Back To Top