Skip to content

Wat is ouderlijk gezag?

Ouderlijk gezag betekent dat u bepaalde rechten en plichten hebt met betrekking tot een kind. Uw verplichtingen zijn onder andere dat u verantwoordelijk bent voor de opvoeding en de verzorging van het kind. U bent zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger, zodat u beslissingen mag nemen voor het kind.

U beslist bijvoorbeeld over een medische behandeling of over naar welke school het kind gaat. Het betekent ook dat u aansprakelijk bent als uw kind schade heeft veroorzaakt. Uw rechten zijn dat u informatie krijgt over uw kind van bijvoorbeeld school of van een arts. U heeft ook recht op contact en omgang met uw kind.

Wanneer eindigt het ouderlijk gezag?

Ouderlijk gezag eindigt als het kind 18 wordt. Dan is het meerderjarig.

Ouderlijk gezag eindigt als het kind 18 wordt. Dan is het meerderjarig.

Hoe verkrijgt u ouderlijk gezag?

De moeder verkrijgt het gezag automatisch na de geboorte. De vader verkrijgt het gezag automatisch als het kind geboren wordt ten tijde van het huwelijk of ten tijde van een geregistreerd partnerschap. Sinds de Wet Lesbisch Ouderschap in 2014 in werking is getreden krijgen twee vrouwen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben ook automatisch het gezag. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet.

Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u gezag verkrijgen door een verzoek hiertoe te doen bij de rechtbank. De voorwaarde hiervoor is dat u uw kind heeft erkend.

Hoe verkrijgt u ouderlijk gezag?

De moeder verkrijgt het gezag automatisch na de geboorte. De vader verkrijgt het gezag automatisch als het kind geboren wordt ten tijde van het huwelijk of ten tijde van een geregistreerd partnerschap. Sinds de Wet Lesbisch Ouderschap in 2014 in werking is getreden krijgen twee vrouwen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben ook automatisch het gezag. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet.

Bent u niet getrouwd of hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u gezag verkrijgen door een verzoek hiertoe te doen bij de rechtbank. De voorwaarde hiervoor is dat u uw kind heeft erkend.

ouderlijkgezag

Wat gebeurt er met het ouderlijk gezag na een echtscheiding?

Standaard is dat u het gezag samen houdt, zoals toen u nog getrouwd was. Dit heet gezamenlijk gezag. U blijft dus samen de rechten en verplichtingen ten opzichte van uw kinderen houden. In uitzonderlijke gevallen komt er éénouder gezag (gezag dat slechts bij één van de ouders rust) of komt het gezag van beide ouders te vervallen. Dit is meestal als een ouder of beiden niet in staat zijn om de rechten en verplichtingen ten opzichte van het kind te vervullen. Vaak is de Raad voor de Kinderbescherming in deze zaken betrokken.

Gezamenlijk gezag leidt in de praktijk regelmatig tot geschillen over de uitvoering ervan. Ouders zijn het bijvoorbeeld niet eens over een medische behandeling of een ouder weigert toestemming te geven voor de aanvraag van een paspoort. Als partijen niet samen tot een oplossing kunnen komen, start ik een procedure bij de rechtbank. Meestal wordt dan binnen drie weken na indiening een zitting bepaald en volgt de uitspraak kort daarna. Op die manier is er snel duidelijkheid voor iedereen. Mocht u vragen hebben over het gezag, neem dan gerust contact met mij op.

Waar kan ik u mee helpen?

Formulier

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-240 08 06 of mij een e-mail sturen via info@vandegraafadvocatuur.nl.

Waar kan ik u mee helpen?

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-240 08 06 of mij een e-mail sturen:
info@vandegraafadvocatuur.nl.

Formulier

Back To Top