Skip to content

Kantoororganisatie

‘Van de Graaf Advocatuur’ is de handelsnaam van de advocaat mr A.J. van de Graaf, gevestigd en kantoorhoudend te (1079 TX) Amsterdam aan het adres Trompenburgstraat 2c, en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63979292.

Mr A.J. van de Graaf is zelfstandig optredend advocaat die op persoonlijke titel de overeenkomst met de opdrachtgever sluit en zaken zelfstandig door middel van zijn eigen eenmanszaak onder de handelsnaam ‘Van de Graaf Advocatuur’ behandelt.

KvK-nr.: 63979292
BTW-ID: NL002050103B98

Mr A.J. van de Graaf is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij AON, Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam, tel. 020 – 430 52 50.

In voorkomend geval wordt de praktijk van Van de Graaf Advocatuur waargenomen c.q. mr A.J. van de Graaf vervangen door mr R. Kuizenga, Kuizenga Advocatuur, Veluwezoom 7, 1327 AA Almere, Tel.: 036-200 51 24.

Mr A.J. van de Graaf kan geen derdengelden ontvangen omdat hij geen stichting derdengelden ter beschikking heeft.

Mr A.J. van de Graaf heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende (hoofd- en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

  • Erfrecht
  • Personen- en familierecht

Deze registratie verplicht mr A.J. van de Graaf elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied (art. 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur).

Back To Top