Skip to content

Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure?

Om te kunnen scheiden moet er een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Zo’n verzoekschrift kan alleen door een advocaat ingediend worden.

Als u in onderling overleg tot afspraken bent gekomen, kan er één verzoekschrift worden ingediend uit naam van u beiden. Dit heet een ‘gemeenschappelijk verzoekschrift’. Lukt dat niet, dan kan één van u beiden een verzoekschrift laten indienen. Als de ander akkoord is met de inhoud, dan kan een referteverklaring opgesteld worden. Hiermee stemt de ander met het verzoek in. In beide gevallen vindt er geen zitting plaats. De echtscheiding wordt administratief afgehandeld.

Indien u het niet eens bent over een aantal zaken zal na het verzoekschrift door de andere partij een verweerschrift worden ingediend. Daarna volgt een zitting. De rechtbank doet vervolgens uitspraak in een beschikking. Nadat de beschikking is ingeschreven in de registers van de gemeente, is de echtscheiding voltooid.

Hoe verloopt een echtscheidings-procedure?

Om te kunnen scheiden moet er een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Zo’n verzoekschrift kan alleen door een advocaat ingediend worden.

Als u in onderling overleg tot afspraken bent gekomen, kan er één verzoekschrift worden ingediend uit naam van u beiden. Dit heet een ‘gemeenschappelijk verzoekschrift’. Lukt dat niet, dan kan één van u beiden een verzoekschrift laten indienen. Als de ander akkoord is met de inhoud, dan kan een referteverklaring opgesteld worden. Hiermee stemt de ander met het verzoek in. In beide gevallen vindt er geen zitting plaats. De echtscheiding wordt administratief afgehandeld.

Indien u het niet eens bent over een aantal zaken zal na het verzoekschrift door de andere partij een verweerschrift worden ingediend. Daarna volgt een zitting. De rechtbank doet vervolgens uitspraak in een beschikking. Nadat de beschikking is ingeschreven in de registers van de gemeente, is de echtscheiding voltooid.

Wat komt bij een echtscheiding aan de orde?

De volgende onderwerpen komen bij een echtscheiding aan de orde:

Deze onderwerpen worden elders op deze website besproken. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Wat komt bij een echtscheiding aan de orde?

De volgende onderwerpen komen bij een echtscheiding aan de orde:

Deze onderwerpen worden elders op deze website besproken. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

echtscheiding 1

Waar kan ik u mee helpen?

Formulier

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-240 08 06 of mij een e-mail sturen via info@vandegraafadvocatuur.nl.

Waar kan ik u mee helpen?

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-240 08 06 of mij een e-mail sturen:
info@vandegraafadvocatuur.nl.

Formulier

Back To Top