Skip to content

Hoe wikkelt u de beëindiging van uw samenleving af?

U kunt samenwonen met of zonder samenlevingsovereenkomst. De ene of de andere variant brengt verschillen in de afwikkeling met zich mee.

Met samenlevingsovereenkomst

Mocht u uit elkaar gaan, dan kunt u aanspraak maken op de afspraken zoals die zijn vastgelegd in uw samenlevingsovereenkomst.

Als ex-partners bent u op grond van de wet bijvoorbeeld niet gerechtigd tot partneralimentatie, maar u kunt hierover wel afspraken maken in de samenlevingsovereenkomst. Let er hierbij wel op dat u als samenlevers niet valt onder de wettelijke en fiscale regelingen die gelden ten aanzien van partneralimentatie voor gehuwden of geregistreerd partners. Beëindiging van de samenlevingsovereenkomst dient doorgaans schriftelijk te worden gedaan.

U bent niet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen, maar in de praktijk is het vaak wenselijk om dit toch te doen. Ik adviseer u graag over de inhoud van het op te stellen ouderschapsplan.

In een samenlevingsovereenkomst worden vaak afspraken gemaakt over de verdeling van de inboedel na het beëindigen van de samenwoning. Als hierover geen afspraken zijn gemaakt in een samenlevingsovereenkomst, heeft ieder het recht om zijn/haar in eigendom toebehorende inboedel mee te nemen. De inboedel die u gezamenlijk heeft gekocht, of de waarde daarvan, moet u bij helfte verdelen.

Met betrekking tot de gemeenschappelijke bewoonde woning geldt dat de afspraken die in de samenlevingsovereenkomst zijn opgenomen bepalend zijn.

Als er een gezamenlijke koopwoning is, zijn er twee mogelijkheden wanneer u uit elkaar gaat:
1. Een van de partners blijft in de woning en koopt de andere partner uit;
2. De woning wordt verkocht en de verkoopopbrengst/overwaarde wordt bij helfte verdeeld.

Wanneer er sprake is van een huurwoning, waarvan de huurovereenkomst op naam van beide ex-partners staat, moeten er afspraken gemaakt worden over wie in de woning blijft wonen. De vertrekkende huurder dient de huur op te zeggen, anders blijft hij/zij aansprakelijk voor de betaling van de huur en voor eventuele schade. Indien de huurovereenkomst op naam van een van de ex-partners staat, is dat de persoon die in de woning mag blijven.

Het is verstandig om naast een ouderschapsplan een -eenvoudig- convenant op te stellen voor de zakelijke afspraken.

Met samenlevings-overeenkomst

Mocht u uit elkaar gaan, dan kunt u aanspraak maken op de afspraken zoals die zijn vastgelegd in uw samenlevingsovereenkomst.

Als ex-partners bent u op grond van de wet bijvoorbeeld niet gerechtigd tot partneralimentatie, maar u kunt hierover wel afspraken maken in de samenlevingsovereenkomst. Let er hierbij wel op dat u als samenlevers niet valt onder de wettelijke en fiscale regelingen die gelden ten aanzien van partneralimentatie voor gehuwden of geregistreerd partners. Beëindiging van de samenlevingsovereenkomst dient doorgaans schriftelijk te worden gedaan.

U bent niet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen, maar in de praktijk is het vaak wenselijk om dit toch te doen. Ik adviseer u graag over de inhoud van het op te stellen ouderschapsplan.

In een samenlevingsovereenkomst worden vaak afspraken gemaakt over de verdeling van de inboedel na het beëindigen van de samenwoning. Als hierover geen afspraken zijn gemaakt in een samenlevingsovereenkomst, heeft ieder het recht om zijn/haar in eigendom toebehorende inboedel mee te nemen. De inboedel die u gezamenlijk heeft gekocht, of de waarde daarvan, moet u bij helfte verdelen.

Met betrekking tot de gemeenschappelijke bewoonde woning geldt dat de afspraken die in de samenlevingsovereenkomst zijn opgenomen bepalend zijn.

Als er een gezamenlijke koopwoning is, zijn er twee mogelijkheden wanneer u uit elkaar gaat:
1. Een van de partners blijft in de woning en koopt de andere partner uit;
2. De woning wordt verkocht en de verkoopopbrengst/overwaarde wordt bij helfte verdeeld.

Wanneer er sprake is van een huurwoning, waarvan de huurovereenkomst op naam van beide ex-partners staat, moeten er afspraken gemaakt worden over wie in de woning blijft wonen. De vertrekkende huurder dient de huur op te zeggen, anders blijft hij/zij aansprakelijk voor de betaling van de huur en voor eventuele schade. Indien de huurovereenkomst op naam van een van de ex-partners staat, is dat de persoon die in de woning mag blijven.

Het is verstandig om naast een ouderschapsplan een -eenvoudig- convenant op te stellen voor de zakelijke afspraken.

Zonder samenlevingsovereenkomst

Wettelijk gezien bent u elkaar zonder samenlevingsovereenkomst vrijwel niets verplicht. Aan de beëindiging van de samenlevingsovereenkomst zijn geen voorwaarden verbonden. Een eenvoudige mededeling dat de samenleving is geëindigd, volstaat. Indien er kinderen zijn, bestaat er mogelijk een verplichting voor de ouder bij wie de kinderen niet het hoofdverblijf hebben om kinderalimentatie te betalen. Het kan ook wenselijk zijn om de andere afspraken met betrekking tot de kinderen in een ouderschapsplan vast te leggen.

Voor de inboedel geldt dat ieder het recht heeft om zijn/haar in eigendom toebehorende inboedel mee te nemen. De inboedel die u gezamenlijk heeft gekocht, of de waarde daarvan, moet u bij helfte verdelen.

Als er een gezamenlijke koopwoning is, zijn er twee mogelijkheden wanneer u uit elkaar gaat:

1. één van de partners blijft in de woning en koopt de andere partner uit
;
2. de woning wordt verkocht en de verkoopopbrengst/overwaarde wordt bij helfte verdeeld.

Wanneer er sprake is van een huurwoning, waarvan de huurovereenkomst op naam van beide ex-partners staat, moeten er afspraken gemaakt worden over wie in de woning blijft wonen. De vertrekkende huurder dient de huur op te zeggen, anders blijft hij/zij aansprakelijk voor de betaling van de huur en voor eventuele schade. Indien de huurovereenkomst op naam van een van de ex-partners staat, is dat de persoon die in de woning mag blijven.

Het is verstandig om naast een ouderschapsplan een -eenvoudig- convenant op te stellen voor de zakelijke afspraken.

Zonder samenlevings-overeenkomst

Wettelijk gezien bent u elkaar zonder samenlevingsovereenkomst vrijwel niets verplicht. Aan de beëindiging van de samenlevingsovereenkomst zijn geen voorwaarden verbonden. Een eenvoudige mededeling dat de samenleving is geëindigd, volstaat. Indien er kinderen zijn, bestaat er mogelijk een verplichting voor de ouder bij wie de kinderen niet het hoofdverblijf hebben om kinderalimentatie te betalen. Het kan ook wenselijk zijn om de andere afspraken met betrekking tot de kinderen in een ouderschapsplan vast te leggen.

Voor de inboedel geldt dat ieder het recht heeft om zijn/haar in eigendom toebehorende inboedel mee te nemen. De inboedel die u gezamenlijk heeft gekocht, of de waarde daarvan, moet u bij helfte verdelen.

Als er een gezamenlijke koopwoning is, zijn er twee mogelijkheden wanneer u uit elkaar gaat:

1. één van de partners blijft in de woning en koopt de andere partner uit
;
2. de woning wordt verkocht en de verkoopopbrengst/overwaarde wordt bij helfte verdeeld.

Wanneer er sprake is van een huurwoning, waarvan de huurovereenkomst op naam van beide ex-partners staat, moeten er afspraken gemaakt worden over wie in de woning blijft wonen. De vertrekkende huurder dient de huur op te zeggen, anders blijft hij/zij aansprakelijk voor de betaling van de huur en voor eventuele schade. Indien de huurovereenkomst op naam van een van de ex-partners staat, is dat de persoon die in de woning mag blijven.

Het is verstandig om naast een ouderschapsplan een -eenvoudig- convenant op te stellen voor de zakelijke afspraken.

Pensioen

Voor ongehuwd samenwonenden bestaat er geen wettelijk recht op een deel van het ouderdomspensioen van de ex-partner, zoals bij gehuwden het geval is. Samenwoners kunnen daar in een samenlevingscontract wel afspraken over maken. Dat kan ook bij het beëindigen van de relatie. Na het verbreken van uw samenwoning kunt u mogelijk wel aanspraak maken op partner- en/of nabestaandenpensioen. Dit hangt af van het pensioenfonds en de voorwaarden van de pensioenregeling. Belangrijk is dat u hierover informatie inwint bij de pensioenuitvoerder.

Het verdient aanbeveling om de gemaakte afspraken in een convenant vast te leggen. Indien u hier vragen over heeft, beantwoord ik deze graag.

Waar kan ik u mee helpen?

Formulier

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-240 08 06 of mij een e-mail sturen via info@vandegraafadvocatuur.nl.

Waar kan ik u mee helpen?

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-240 08 06 of mij een e-mail sturen:
info@vandegraafadvocatuur.nl.

Formulier

Back To Top