Skip to content

Hoe wordt een geregistreerd partnerschap beëindigd?

Als u het eens bent over hoe u uw geregistreerd partnerschap wilt afwikkelen en u heeft geen minderjarige kinderen, dan kunt u uw geregistreerd partnerschap buiten de rechter om ontbinden. Heeft u wel minderjarige kinderen of bent u het niet eens over de afwikkeling van het partnerschap, dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.

Zonder rechter
Als u het eens bent over hoe u uw geregistreerd partnerschap wilt afwikkelen en u heeft geen minderjarige kinderen, dan kunt u uw geregistreerd partnerschap buiten de rechter om ontbinden. Heeft u wel minderjarige kinderen of bent u het niet eens over de afwikkeling van het partnerschap, dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.

Via de rechter
De procedure voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap via de rechter is hetzelfde als bij een echtscheiding. De procedure begint met een verzoekschrift dat uw advocaat naar de rechtbank stuurt. Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner (gemeenschappelijk verzoek) of alleen (eenzijdig verzoek) indienen. Bij een eenzijdig verzoek zorgt uw advocaat dat uw partner na indiening bij de rechtbank een kopie van uw verzoekschrift ontvangt. Indien uw partner dit wenst, kan hij een verweerschrift indienen. Daarna vindt een mondelinge behandeling plaats. De rechtbank geeft een beschikking af die moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Mediation bij beëindigen geregistreerd partnerschap

Als u het niet met elkaar eens bent over de afwikkeling van uw geregistreerd partnerschap, kunt u de hulp van een mediator inschakelen. Met behulp van de mediator kunt u de verschillende te regelen onderdelen bespreken. Indien u overeenstemming bereikt, wordt dit vastgelegd in een convenant en eventueel in een ouderschapsplan.

Mediation bij beëindigen geregistreerd partnerschap

Als u het niet met elkaar eens bent over de afwikkeling van uw geregistreerd partnerschap, kunt u de hulp van een mediator inschakelen. Met behulp van de mediator kunt u de verschillende te regelen onderdelen bespreken. Indien u overeenstemming bereikt, wordt dit vastgelegd in een convenant en eventueel in een ouderschapsplan.

mediation

Beëindiging partnerschap definitief

De overeenkomst (zonder rechter) of beschikking (via de rechter) van de beëindiging van het partnerschap moet binnen 3 maanden ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Uw advocaat of notaris stuurt de overeenkomst of beschikking naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar schrijft de ontbinding in de registers van de burgerlijke stand in.

Beëindiging partnerschap definitief

De overeenkomst (zonder rechter) of beschikking (via de rechter) van de beëindiging van het partnerschap moet binnen 3 maanden ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Uw advocaat of notaris stuurt de overeenkomst of beschikking naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar schrijft de ontbinding in de registers van de burgerlijke stand in.

mediation2

Waar kan ik u mee helpen?

Formulier

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-240 08 06 of mij een e-mail sturen via info@vandegraafadvocatuur.nl.

Waar kan ik u mee helpen?

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-240 08 06 of mij een e-mail sturen:
info@vandegraafadvocatuur.nl.

Formulier

Back To Top