Skip to content

Wat zijn algemene voorwaarden?

Bij het aangaan van een overeenkomst kan gebruik gemaakt worden van algemene voorwaarden: contractsvoorwaarden die bedoeld zijn om standaard in meerdere overeenkomsten te worden gebruikt. Deze gaan dan – mits de andere partij de algemene voorwaarden heeft aanvaard – onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Ter bescherming van de zwakkere contractspartij, die voor de (toepasselijkheid van de) algemene voorwaarden tekent (meestal de consument), is in de wet een aantal bepalingen over algemene voorwaarden opgenomen. De andere partij wordt de mogelijkheid geboden één of meer bepalingen in de algemene voorwaarden te vernietigen, hetzij omdat deze onredelijk bezwarend zijn hetzij omdat de andere partij geen redelijke mogelijkheid tot kennisneming van de algemene voorwaarden is geboden.

Wilt u zelf algemene voorwaarden door mij laten beoordelen of opstellen, of heeft u vragen over uw eventuele gebondenheid aan de algemene voorwaarden van uw contractspartij, neem dan contact met mij op.

Waar kan ik u mee helpen?

Formulier

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-299 61 88 of mij een e-mail sturen via info@vandegraafadvocatuur.nl.

Waar kan ik u mee helpen?

Contact opnemen

U kunt op diverse manieren contact met mij opnemen. U kunt het formulier invullen zodat ik contact met u kan opnemen. Ook kunt u mij bellen via het telefoonnummer 020-299 61 88 of mij een e-mail sturen:
info@vandegraafadvocatuur.nl.

Formulier

Back To Top