Skip to content

Vrijdag 16 juni 2023 Dag van het Erfrecht: Gratis persoonlijk consult!

Op vrijdag 16 juni 2023 vindt voor de derde keer de Dag van het Erfrecht plaats.

De Dag van het Erfrecht wordt mede georganiseerd door de VEAN, de vereniging van advocaten gespecialiseerd in het erfrecht, om het belang van een deskundige begeleiding bij de afwikkeling van erfenissen onder de aandacht te brengen. Ook Van de Graaf Advocatuur neemt daarom – als VEAN-lid en erfrechtspecialist – deel aan de Dag van het Erfrecht.

Dit jaar staat de Dag van het Erfrecht in het teken van financieel misbruik van ouderen. Een groot deel van de erfrechtgeschillen heeft te maken met financiële zaken die voorafgaand aan het overlijden al zijn gebeurd, die later voor de nabestaanden veel vragen oproepen. Betwijfeld wordt of het is gegaan zoals de overledene dat zelf heeft gewild of dat de overledene er überhaupt van wist. Gedacht kan worden aan grote cashopnames van de bankrekeningen, verkoop van een woning aan een bekende tegen een mogelijk te lage prijs, giften aan bekenden die nauw betrokken zijn geweest bij de zorg in de laatste levensfase. Er kan sprake zijn geweest van financieel ouderenmisbruik. Vermoedens van financieel ouderenmisbruik kunnen terecht of onterecht zijn.

Kunnen de nabestaanden na het overlijden er voor zorgen dat deze zaken worden rechtgetrokken en hoe? En wat als iemand ten onrechte wordt beschuldigd van misbruik en zich wil verweren?

Op de Dag van het Erfrecht kunt u over deze én over andere vragen over de nalatenschap bij mij terecht. U bent op deze dag van harte welkom voor een gratis en vrijblijvend consult van een half uur.

Tussen 10.00 en 15.00 uur sta ik op afspraak voor u klaar. Een afspraak maken kan via info@vandegraafadvocatuur.nl, of telefonisch via 020 – 299 61 88.

Back To Top