Skip to content

21 november 2020 Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’s

Op zaterdag 21 november 2020 verzorg ik in Utrecht voor EBTV (www.ebtv.nl) weer de studiedag ‘Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht, enkele bijzondere thema’s’ voor beëdigde tolken en vertalers. In deze Verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht wordt aandacht besteed aan een aantal bijzondere onderwerpen die in een civiele procedure voor de Nederlandse rechter aan de orde kunnen komen, zoals bewijs en hoger beroep. Deze verdiepingscursus Burgerlijk procesrecht beoogt de deelnemers op een praktische wijze vertrouwd te maken met een aantal bijzondere aspecten van een civiele procedure voor de Nederlandse rechter. Ook belangstellenden die geen tolk of vertaler zijn, kunnen zich voor deze studiedag inschrijven. Indien u denkt dat het ook voor u of voor de medewerkers van uw organisatie nuttig is om zich hierin te verdiepen, neemt u dan contact met mij op.

Back To Top