Skip to content

9, 16 & 23 juni 2020 Cursus Contractenrecht (Webinarserie)

Op dinsdag 9 juni, dinsdag 16 juni en dinsdag 23 juni 2020 verzorg ik voor EBTV (www.ebtv.nl) de webinarserie ‘Contractenrecht’ voor beëdigde tolken en vertalers. In deze cursus Contractenrecht wordt op inleidende wijze aandacht besteed aan de onderwerpen die in het contractenrecht, ook wel overeenkomstenrecht genoemd, van belang zijn, zoals de totstandkoming, inhoud en (niet-)nakoming van overeenkomsten. De cursus Contractenrecht beoogt de deelnemers op een praktische wijze vertrouwd te maken met de hoofdlijnen en basisbegrippen van het Nederlandse contractenrecht. Ook belangstellenden die geen tolk of vertaler zijn, kunnen zich voor deze webinarserie inschrijven. Indien u denkt dat het ook voor u of voor de medewerkers van uw organisatie nuttig is om zich hierin te verdiepen, neemt u dan contact met mij op.

Back To Top