skip to Main Content

Dienstverlening Van de Graaf Advocatuur tijdens de Corona-crisis

Ook in de huidige crisissituatie blijft de dienstverlening door Van de Graaf Advocatuur op het gebied van scheiding (familierecht), erfrecht en contracten gewaarborgd.

In verband met de getroffen overheidsmaatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, werk ik vanaf 16 maart jl. vanuit huis. Mijn kantoor aan de Dalsteindreef 141 in Diemen is enkel geopend voor werkzaamheden die niet vanuit huis kunnen worden uitgevoerd. Alle nodige maatregelen zijn getroffen om mijn dienstverlening, zowel in lopende dossiers als in nieuwe zaken, vanuit huis zo goed en zo veilig mogelijk voort te zetten.

Fysieke afspraken op kantoor worden vervangen door telefonisch overleg dan wel besprekingen via Skype, FaceTime of Zoom. De bereikbaarheid van mijn kantoor via telefoon (020-799 12 54), fax (020-258 74 30) en e-mail (info@vandegraafadvocatuur.nl) is ongewijzigd.

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Alleen urgente zaken – zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven, zoals uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling – gaan wel door. Het “papieren” proces van al lopende zaken loopt zo veel als mogelijk door, maar kan vertraging oplopen. Vooralsnog heeft de Rechtspraak besloten deze situatie ook na 6 april a.s. voort te zetten.

Mocht een mondelinge behandeling in uw zaak gepland staan, dan neem ik telefonisch contact met u op om u daarover nader te informeren. Neemt u contact met mij op indien u een geschil heeft waarin een rechterlijke beslissing direct noodzakelijk is.

Ik wens u veel sterkte in de huidige en komende periode!

Back To Top