Skip to content

1 oktober 2022 Basiscursus Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht

Op zaterdag 1 oktober 2022 verzorg ik in Utrecht voor EBTV (www.ebtv.nl) weer de studiedag ‘Basiscursus Burgerlijk procesrecht, een inleidend overzicht’ voor beëdigde tolken en vertalers.

In deze basiscursus Burgerlijk procesrecht zal op inleidende wijze aandacht worden besteed aan de onderwerpen die in vrijwel elke civiele procedure van belang zijn, zoals de diverse deelnemers aan het proces, de dagvaarding en de comparitie van partijen (mondelinge behandeling). Deze basiscursus Burgerlijk procesrecht beoogt de deelnemers op een praktische wijze vertrouwd te maken met de hoofdlijnen en basisbegrippen van een civiele procedure voor de Nederlandse rechter. Ook belangstellenden die geen tolk of vertaler zijn, kunnen zich voor deze studiedag inschrijven.

Indien u denkt dat het ook voor u of voor de medewerkers van uw organisatie nuttig is om zich hierin te verdiepen, neemt u dan contact met mij op.

Back To Top